Jak to funguje 

Základní model fMM je poměrně jednoduchý a funguje na zprostředkovatelském principu, kdy fMM zajistí prostřednictvím vlastního e-marketu prodej zbytkového materiálu, který je před tím ve spolupráci s výrobní (produkční) firmou „A“ identifikován jako tzv. zbytkový materiál, vhodný k dalšímu prodeji a možnému využití. Po objednání a zaplacení materiálu odběratelem (zpracovatelskou firmou „B“), je materiál připraven k vyzvednutí na skladě výrobní firmy „A“ anebo je zasílán na dobírku. Firma „B“ následně využívá zakoupený zbytkový materiál v rámci vlastní výroby nebo v rámci nového produktu.

Proč se zapojit

Zapojení do sytému fMM přináší firmám na obou stranách především ekonomické výhody:

Firma „A“ – firma produkující zbytkový materiál 

 •          finanční úspory za skladování anebo likvidaci zbytkového materiálu
 •          možnost využití získaných finančních prostředků k dalšímu rozvoji firmy
 •          garantované minimální odběrné množství materiálu 
 •          v případě uplatnění materiálu v rámci nového výrobku nebo nového výrobního odvětví, se jedná zajištění dlouhodobého, kontinuálního odběru zbytkového materiálu 
 •          pozitivní dopady v oblasti brandingu firmy v oblasti enviromental, social responsibility nebo brand employer  
 •          finanční prostředky za prodaný matriál jsou poukazovány přímo na účet firmy
 •          podpora mladých talentů podílejících se v rámci komunity na vývoji nových řešení a současně i možnost objevovat mezi talenty nové zaměstnance


Firma „B“ – firma využívají zbytkový materiál jako zdroj další produkce

 •          výrazné cenové úspory za nákup primárného materiálu na vstupu
 •          garantované odběrné množství a kvalita materiálu
 •          jste součástí inovační komunity, která se podílí na vývoji nových řešení, současně máte přístup k jedinečnému know-howJak se zapojit

V prvé řadě je nutné si uvědomit, na které straně řetězce se vaše firma nachází. 

Jsme výrobní firma „A“…produkujeme množství zbytkového materiálu, který nám leží na skladě  

 •          Pokud jste firma, která produkuje zbytkový materiál ve větším množství (nikoliv však odpad), držíte ho na skladě, nemáte pro něj další využití a tušíte, že by tento materiál mohl v jiném odvětví najít další uplatnění, jste ideální partner fMM.
 •          To, zdali se jedná o vhodný zbytkový materiál využitelný pro další zpracování či výrobu, i to zdali je produkován v dostatečném objemu, posoudíme v rámci vstupního materiálového auditu a úvodních schůzek přímo ve vaší firmě. 
 •          Je vhodné zmínit, že v rámci fMM se snažíme s firmami od začátku spolupráce vždy nastavit a následně rozvíjet dlouhodobý obchodní vztah založený na vzájemné důvěře, ekonomické výhodnosti pro obě strany a tj. s uplatněním přístupu win-win.

Jsme odběratelská firma „B“…hledáme vhodný materiál k výrobě za nižší nákupní ceny

 •          Díky e-marketu fMM pro vás bude nákup zbytkového materiál poměrně jednoduchý a funguje podobně jako jakýkoliv jiný e-shop.
 •          Výhodou je, že přes e-market fMM nakupujete materiál on-line a především za výrazně nižší ceny než je jsou ceny primárního materiálu a to při zachování většiny původních vlastností materiálu.
 •          Díky zapojení i velkých výrobních firem do fMM, se jako odběratelská firma můžete zároveň často dostat i k materiálu, který není na trhu běžně dostupný.
 •          Materiál zakoupený prostřednictvím e portálu fMM si následně vyzvednete osobně na skladu dané firmy anebo vám bude doručeno na dobírku. 

Jsem kreativec, inovátor…rád vymýšlím a hledám nová řešení

 •          fMM nabízí talentům a všem lidem se zájmem o hledání často inovativních řešení značný prostor ke spolupráci.
 •          Kolem fMM a Idea HUBu již dnes funguje poměrně významná komunita kreativců, kteří se podílejí na hledání nových řešení pro využití zbytkového materiálu. Pokud tě tedy baví hledání nových řešení a oblast nového využití materiálů, může pro tebe fMM představovat poměrně zajímavou výzvu i příležitost k budoucímu výdělku.
 •          Princip je poměrně jednoduchý. Pokud se ti podaří přijít s novým, unikátním řešením na využití zbytkového materiálu (často hledáme řešení na klíč pro zcela konkrétní firmu) jsme připravení zajistit ti v rámci návazné spolupráce % podíl na budoucím zisku vyplývající z aplikace tvého řešení pro využití zbytkového materiálu.      
 •          Zapojit se může jak jednotlivec (fyzická osoba) tak školy, nebo kreativní zájmové spolky apod.

Rádi bychom se do fMM zapojili, ale nevíme přesně v jaké oblasti

 •          Zde bavíme především o chráněných dílnách, které mají v celém systému svoji nezastupitelnou roli. V rámci fMM spolupracujeme s chráněnými dílnami a to především v oblasti druhotného třídění zbytkového materiálu. 
 •          Pokud tedy máte zájem spolupracovat s námi, kontaktujte nás. 

Jak to funguje

Vedle přímého prodeje materiálu přes e-portál fMM tvoří další významnou příhodnou hodnotu oblast „materiálového developmentu“, kdy ve spolupráci s inovační komunitou dokážeme identifikovat a následně i technicky rozvinout zcela nová řešení pro uplatnění zbytkového materiálu, ať již na úrovni výrobku, nebo celého výrobního odvětví. 

 

Jako úspěšný příklad „materiálového developmentu“ můžeme uvést příběh stavebnice Creokit. 

 •          Původní zbytkový materiál vznikající jako odpad nebo kvalitativně nevyhovující materiál při výrobě šípů pro lukostřelbu.

 •          Dnes našel tento materiál zcela nové uplatnění ve stavebnici Creokit, která úspěšně pomáhá dětem ve školách s rozvojem nápaditosti a kreativního myšlení, stejně tak i v oblasti rehabilitace a neurokognitivní psychologie.
 •          Creokit je ve spolupráci s kreativním týmem Idea HUBu dále rozvíjen a inovován a to včetně obchodního modelu.